Politica de confidenţialitate

S.C. Casa Tatuatorilor S.R.L. (Casa Tatuajelor) este înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 9960.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Casa Tatuajelor are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor privind situaţia contului de pe CasaTatuajelor.ro, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, pentru reclamă, marketing şi publicitate, statistică.

Astfel, Casa Tatuajelor poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newslettere şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Casa Tatuajelor nu promovează SPAM-ul.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini şi a evalua serviciile noastre şi a preîntâmpina încălcarea securităţii, a legii şi a termenilor noştri contractuali.

Informaţiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate către Parchet, Poliţie, Instanţele Judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaşi ştergerea datelor cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteţi adresa o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa:  Str. Teilor nr. 1, Azuga, Prahova, România.